Prohlášení MZV k tzv. „lidovým republikám“


1276291_1356420_cerninsky_palac

Česká republika takzvané „lidové republiky” považuje za nelegitimní a stejně se staví k jejich prohlášením.

Česká republika tyto samozvané „republiky“ neuznává a nemá s nimi navázány ani diplomatické, ani konzulární styky. Plně respektujeme územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny. Ruskou anexi Krymu a pokračující přítomnost několika tisíc příslušníků ozbrojených sil RF na východě Ukrajiny považujeme za hrubé porušení mezinárodního práva a vážné ohrožení míru a stability v Evropě.

mzv.cz