NOVÉ DŮKAZY O POPRAVÁCH UKRAJINSKÝCH VOJÁKŮ MUSÍ PODNÍTIT OKAMŽITÉ VYŠETŘOVÁNÍ


20150522150626_ukrajinaNové šokující důkazy o vraždách ve stylu poprav proruskými ozbrojenými skupinami v Donbasu na východní Ukrajině ukazují naléhavou potřebu zásahu, který by řešil eskalaci humanitární a lidsko-právní krize.

Nové šokující důkazy o vraždách ve stylu poprav proruskými ozbrojenými skupinami v Donbasu na východní Ukrajině ukazují naléhavou potřebu zásahu, který by řešil eskalaci humanitární a lidsko-právní krize, říká Amnesty International.

„Nové důkazy o popravách bez soudu potvrzují, co jsme již dlouho tušili. Otázkou nyní je, jak se k tomu separatistické vedení postaví?“ řekl Denis Krivošejev, zástupce ředitele Amnesty International pro Evropu a Střední Asii.

„Mučení, špatné zacházení a zabíjení zajatců, zraněných, nebo těch, kteří se vzdali, jsou válečné zločiny. Uvedená prohlášení je třeba rychle, důkladně a nestranně prošetřit a viníky stíhat před řádným soudem.

Záznam pořízený Amnesty International ukazuje ukrajinského vojáka Ihora Branovytského, jednoho z obránců doněckého letiště, jak je vzat do zajetí a vyslýchán. Video, které je na Youtube, ukazuje, že byl udeřen do tváře. Držen v zajetí byl až do své smrti.

Mnoho lidí tvrdí, že viděli, jak byl Ihor Branovytský zastřelen z bezprostřední blízkosti velitelem separatistů. Jeho tělo bylo navráceno rodině tento měsíc a pohřeb se uskutečnil 3. dubna v Kyjevě. Ukrajinské tajné služby se případem nyní zabývají.

Amnesty International též disponuje videem zachycujícím zajatce a fotografiemi mrtvých těl nejméně 3 dalších příslušníku ukrajinských sil, která jsou zřejmě v doněcké márnici. Jsou zde zranění na hlavě a horní části těla se stopy po kulkách, zřejmě jako následech vražd maskovaných za popravy. Vojáci byli zajati proruskými jednotkami mezi 12. a 18. únorem 2015 v Debalceve, kde byli ukrajinští obránci obklíčeni.

Toto odhalení je doplněno reportáží deníku Kyjev Post ze 6. dubna, který zaznamenal telefonní interview s Arsenyjem Pavlovem, známým též pod přezdívkou Motorola. Pavlov, údajně ruský občan a velitel proruské skupiny známé jako Batalion Sparta operující na východě Ukrajiny, tvrdí, že zastřelil 15 ukrajinských vojáků v zajetí. Je to zřejmě on, kdo zavraždil Ihora Branovytského.

„Toto chladné doznání separatistického bojovníka, spolu s důkazy z videa a svědectvími očitých svědků spolu s dalšími důkazy o špatném zacházení se zajatci obou stran, jasně ukazuje okamžitou nutnost nezávislého vyšetřování v tomto a dalších možných případech zločinů, které provázejí tento již déle než rok trvající konflikt,“ řekl Denis Krivošejev.

„Zabíjení bez proběhnutí soudu je válečný zločin, prostě a jednoduše. Vůdce samozvané Doněcké lidové republiky na východě Ukrajiny musí dát svým druhům jasný vzkaz: Ti kdo bojují s nimi nebo za ně musí respektovat válečné právo. Okamžitě musí se svých řad odvolat kohokoliv podezřelého nebo zodpovědného, ať už osobně nebo v zastoupení, za porušování mezinárodního práva a lidských práv a plně spolupracovat s nezávislými vyšetřovateli.“

Ozbrojené skupiny jako Batalion Sparta, jakožto účastníci ozbrojeného konfliktu podléhají mezinárodnímu práva – válečnému právu. To mimo jiné zakazuje mučení, vraždy a další formy špatného zacházení se zadrženými.

ukr-1-1424266365-ad48521f_660x371

UKRAJINA: NOVÉ DŮKAZY O OKAMŽITÝCH POPRAVÁCH ZAJATÝCH UKRAJINSKÝCH VOJÁKŮ MUSÍ VÉST K OKAMŽITÉMU VYŠETŘOVÁNÍ

Důkazy o zabíjení stylem poprav prováděných proruskými ozbrojenými skupinami v Donbasu na východě Ukrajiny svědčí o tom, že je potřeba akce, která by řešila stoupající porušování lidských práv a humanitární krizi v oblasti.

„Nové důkazy o zabíjení potvrzují to, co jsme předpokládali již dlouho. Otázkou je nyní, co s tím budou vůdci separatistů dělat?“ ptá Denis Krivosheev, zástupce Amnesty International pro Evropu a Střední Asii.

„Mučení a zabíjení zajatců, kteří se vzdali nebo byli zraněni, jsou válečné zločiny. Tyto důkazy musí být okamžitě zevrubně a nestranně vyšetřeny a pachatelé poté souzeni spravedlivými soudy zřízenými uznanými orgány.“

Záběry, které byly odhaleny Amensty International, zobrazují ukrajinského vojáka Ihora Branovytskyho, jednoho z obránců doněckého letiště, který je zajat a vyslýchán. Video, umístěné na YouTube, ukazuje známky bití do tváře. Zajatý voják zůstal zadržován do jeho zabití.

Existují i svědci, kteří tvrdí, že viděli zastřelení Ihora Branovytského a jeho bezprostřední smrt, kterou má na svědomí vůdce separatistů. Jeho tělo bylo na začátku měsíce vráceno rodině, která ho 3. dubna pohřbila v Kyjevě. Ukrajinské vyšetřovací služby zahájily vyšetřování jeho zabití.

Členové Amnesty International dále shlédli videa dokumentující věznění a fotky mrtvých těl dalších minimálně třech členů ukrajinských ozbrojených sil, kteří byli údajně drženi v doněcké márnici. Mají na sobě viditelné známky zranění od kulek na hlavách a horních částech těl, očividně výsledkem zabíjení formou poprav. Vojáci byli zajati proruskými silami v Debaltseve mezi 12. a 18. únorem 2015, když byli obklíčeni separatisty.

Odhalení následuje zprávu ukrajinského tisku Kyiv Post z 6. dubna popisující telefonický rozhovor provedený údajně Arsenijem Pavlovem, známým pod pseudonymem „Motorola“. Pavlov, údajně ruský nacionalista a vůdce prorusky orientované skupiny „Sparta Battalion“ operující na východě Ukrajiny, tvrdí, že zastřelil 15 zajatých vojáků z ukrajinských ozbrojených sil. Údajně zabil i Ihora Branovytského.

„Toto děsivé přiznání separatistického bojovníka spolu s videem a výpověďmi svědků, podložené důkazy o zneužívání zajatců oběma stranami, vyzdvihuje urgentní potřebu pro nezávislé vyšetřování tohoto případu a i dalších obvinění ze špatného zacházení, ke kterým v tomto konfliktu dochází,“ řekl Denis Krivosheev.

Okamžitá zabíjení jsou jednoduše válečným zločinem. Vůdci samozvané Doněcké lidové republiky ve východní Ukrajině musí vyslat svým lidem jasnou zprávu: ti, kdo bojují na jejich straně, musí respektovat válečné zákony. Dále musí z jejich řad okamžitě vyloučit kohokoli, kdo je podezřelý z odpovědnosti za nařizování nebo páchání činů porušujících mezinárodní humanitární právo a porušování lidských práv, přičemž musí plně spolupracovat s jakýmkoli nezávislým vyšetřováním.“

Jakožto strany ozbrojeného konfliktu, jsou ozbrojené skupiny jako „Sparta Batalion“ legálně vázány pravidly mezinárodního humanitárního práva – válečného práva, které mimo jiné zakazuje mučení, další špatné zacházení a zabíjení zadržovaných zajatců.

AHA59daf8_Apro_Russianrebela

 

Amnesty International